Metody i standardy

Stosujemy metody, których skuteczność potwierdzają badania naukowe. Psychoterapię prowadzimy w nurcie poznawczo-behawioralnym, a w trakcie konsultacji i coachingu wykorzystujemy m.in. ustalenia psychologii pozytywnej i techniki mindfulness.

Naszym sposobem działania jest modyfikacja przekonań i wzorców myślenia, prowadząca do pozytywnej zmiany sposobów odczuwania rzeczywistości i podejmowanych w niej działań. Pracując na rzecz takiej zmiany uwzględniamy kontekst indywidualnego życia, zawartych w nim ograniczeń oraz możliwości.

Podstawą naszej pracy, oprócz sprawdzonych metod, jest wiara w siłę uważności, wrażliwości, bezwarunkowej akceptacji, otwartości i empatii. Jesteśmy przekonane o tym, że ważnym składnikiem pozytywnej zmiany jest doświadczanie dobrej relacji z drugim człowiekiem.

Kierujemy się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Zgodnie z wytycznymi tych kodeksów – i zgodnie z naszymi osobistymi standardami – uszanujemy Twoją prywatność, zaakceptujemy Twoje życiowe wybory i dołożymy wszelkich starań, żeby Cię wesprzeć.

Kiedy mamy wątpliwości, dotyczące np. wyboru najskuteczniejszego sposobu postępowania pomocowego lub terapeutycznego, poddajemy się interwizji lub superwizji. Oznacza to, że konsultujemy problemy naszych klientów między sobą lub z bardziej doświadczonymi psychoterapeutami. Możesz się na superwizję lub interwizję nie zgodzić.

Nasze usługi

  • Psychoterapia indywidualna
  • Konsultacje i doradztwo
  • Diagnoza psychologiczna i opiniowanie
  • Spotkania online
  • Współpraca z firmami
  • Spotkania grupowe
  • Warsztaty

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Kontakt do terapeutek

Dowiedz się więcej o naszym zespole

Mapka dojazdu